skip to Main Content

Opslag

Fastelavn søndag d. 19. 2. klokken 11:00
Fastelavns-fest i Købkes Gård

Gårdmand: Carsten Jacobsen
Kan kontaktes via bestyrelsen på e-mail info@koebkesgaard.dk

Administrator: DEAS | Kundeteam 4
+45 39 46 69 54 | kundeteam4@deas.dk

Ordensregler for Købkes Gård

Læs de gældende ordensregler for gårdlauget Købkes Gård

Ordensregler for gårdanlægget Sortedam Dossering 59, 59A-K, 63A-B, 65A-B, Lundingsgade 2-12, Ryesgade 54, 56AC, 58-66, 66A-C, 68A-C, 70, 70A-C, 72-76 og Helgesensgade 1-9.

1 Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

2 Alle porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.
Portene og gennemgangene Lundingsgade 6, Ryesgade 58, 62, 66C, 70C og Helgesensgade 3 og 7 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgange må ikke overdrages til uvedkommende.

3 Legearealerne er for alle ejendommenes børn og for børnene i institutionerne, men de er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.
Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere – feks. ved støj.

3a. Brug af foldboldstøvler på græsplænerne er ikke tilladt.

4 Legetøj – dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. – må ikke efterlades på gang arealerne i gården.

5 Leg og ophold i renovationsrum, storskralderum, porte og gennemgange er ikke tilladt.

6 Hærværk på de fælles ting – f.eks. planter, borde og bænke samt legeredskaber – medfører erstatningspligt.

7 Storaffald skal lægges i skuret til storskrald.
Der må ikke henstilles storaffald eller byggeaffald i gårdanlægget.

8 Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning afbrød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må, ikke komme i gårdanlægget.

9 Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.

10 Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

11 Parkering af biler må kun finde sted på de dertil indrettede pladser. Kørsel med motorcykler og knallerter samt cykelkørsel i gård anlægget er ikke tilladt.

12 Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

13 Det henstilles at medlemmerne i brugen af gården udviser stor grad af hensyn til hinanden samt omgås hinanden med gensidig respekt og desuden gode manerer.

14 Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning – uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker – som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig/ejerforeningens vedtægter.

Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden. Rettet efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 15. maj 2000 og rettet efter vedtagelse på generalforsamlingen den 18. april 2005.

Gårdlauget Købkes Gård: Kort over Nord- og Sydgården

Tiltag i 2021 – 22:

Alle skralde- og cykelskure er blevet malede

Gårdlaugets porte er malede

Nye stativer til ladcykler

Cykelrazzia

Afholdelse af fastelavn

Belægning er udbedret flere steder i gården.
Der er plantet frugttræer og buske flere steder.

Q&A – de hyppigst stillede spørgsmål til gårdlaugets bestyrelse

Hvad gør jeg hvis der er larm i gården?

Tal med din larmende nabo eller naboens respektive forening.

Hvem passer gården?

Det gør vores gårdmand Carsten Jacobsen.
Carsten kan kontaktes via bestyrelsen på e-mail info@koebkesgaard.dk

Hvem passer plantekasserne?

Det gør beboerne i de respektive ejendomme, hvor kasserne er opsat.

Må porten ved IRMA stå åben?

Nej! Alle porte skal holdes lukkede. Hvis du ser, at en port står åben, så luk den.

Hvem er gårdlaugets bestyrelse?

Du kan læse hvem vi er på siden Bestyrelsen.

Du kan kontakte bestyrelsen på mail: info@koebkesgaard.dk

Må hunde og katte gå løst i gården?

Nej. Hunde og katte må ikke luftes i gården. Hvis man går i gennem gården med hund eller kat skal den føres i snor.

Vi har et tiltagende problem med hunde- og kattelorte – både på græsplæner og i sandkasserne.

Hvor skal jeg stille min cykel?

I cykelstativerne.
Hvis du har en cykel du kun sjældent bruger, så stil gerne denne i kælderen. Så bliver der bedre plads til cykler i brug.

Må vi smide byggeaffald i storskralderummet?

Nej. Hvis du renoverer lejlighed skal du selv sørge for at få kørt affaldet væk eller få opstillet en container.

Affaldsguide

I Købkes Gård er det Københavns Kommune, som har ansvaret for afhentning af affald samt opstilling af affaldscontainere til almindelig renovation.

I samarbejde med Københavns Kommune har gårdlauget ansvar for skuret til STORSKRALD og FARLIGT AFFALD.

Husk at der ikke må stilles byggeaffald i Storskralderummet.

Hvis der skal tømmes kælder- eller loftsrum, er det den respektive forenings/ beboers ansvar at sørge for en container eller transport til en genbrugsstation.

Læs mere på kk.dk/affald

Hvordan skal affaldet sorteres?

Klik på ikonerne herunder, og se hvordan vi borgere i Københavns Kommune skal sortere vores affald.

Almindelig renovation

Special renovation

BIOAFFALD

 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

 

Må ikke kommes i bioaffald:

 • Jord
 • Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter

 

OBS! Almindelige plastikposer må ikke bruges til bioaffaldet.
Brug de grønne bioposer, som kan bestilles online via Københavns Kommune: Bestil bioposer

kk.dk: Sortering af bioaffald

RESTAFFALD

 • Mælkekartoner
 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Hygiejneaffald
 • Flamingo
 • Snasket papir eller pap

 

kk.dk: Sortering af restaffald

Papir

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Kuverter
 • Telefonbøger
 • Kontorpapir
 • Gavepapir
 • Bøger

 

kk.dk: Sortering af papir

Pap

 • Paprøret fra køkkenrulle og toiletpapir
 • Æsken fra tandpasta, vaskepulver, opvasketabs, sparepærer, batterier mv.
 • Kassen/ æsken fra fx havregryn, æggebakker, legetøj
 • Skotøjsæsker
 • Prismærker
 • Postkort

 

OBS: Tape, hæfteklammer, labels o. lign. må godt blive på pappet.

Buk, tramp, skær eller fold pappet fra store kasser inden du lægger det i beholderen.

 

Må ikke kommes i papcontaineren:

 • Pizzabakker eller anden emballage med madrester og snasket pap skal smides i dagrenovation
 • Flamingochips
 • Papir

 

kk.dk: Sortering af pap

Plast

 • Beholdere og dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler, vaske- og skyllemidler, kattebakker, udtjente opvaskebaljer og æsker/beholdere til opbevaring af mad
 • Plastikbakker og poser fra kød, fisk eller grønsager, drikkedunke og plastflasker uden pant
 • Værktøjskasse udelukkende lavet af plast
 • Grydeskeer lavet af plast
 • Serverings- og opbevaringsskåle lavet af plast
 • Bestik lavet af plast

 

  Må ikke kommes i plastcontaineren:

 • Emballage, der har indeholdt kemikalier
 • Maling og andet farligt affald som fx printerpatroner og makeup
 • Uhygiejniske ting som fx tandbørsten og opvaskebørsten
 • Ringbind af plast – ældre ringbind kan være af PVC, og skal afleveres på genbrugsstationen. Nye ringbind skal i dagrenovationsbeholderen, da det er et for sammensat produkt af plast metal og pap
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler skal afleveres på genbrugsstationen
 • Affald, som er sammensat af flere forskellige materialer, der ikke er til at skille ad, skal i dagrenovationsbeholderen

 

kk.dk: Sortering af plast

Metal

 • Kaffe- og tedåser
 • Konservesbeholdere og dåser fra makrel i tomat, tun eller torskerogn
 • Metallysestager
 • Skærme
 • Magasinholdere
 • Papirkurve
 • Opbevaringsæsker
 • Gardinclips
 • Hundeskåle og potteskjulere af metal
 • Hammer
 • Sav
 • Skruetrækker og knibtang af metal samt søm, skruer, beslag, dørhåndtag og metalkroge
 • Bestik
 • Serveringsgrej, skåle, fade, gryder og pander af metal

 

OBS: Metallet smeltes ved meget høj varme, så betyder det ikke noget, hvis der sidder et plastik- eller træhåndtag på en metalsaks. Træ såvel som plast går op i røg, og betyder ikke noget for genanvendelsen.

 

kk.dk: Sortering af metal

Småt elektronik

 • Alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller og kan være i beholderen
 • Mindre køkkenmaskiner som fx stavblendere og mikrobølgeovne
 • Mobiltelefoner
 • Opladere
 • Legetøj

 

OBS: Stort elektronik som fx TV og vaskemaskiner, skal sorteres som stort elektronik. Afhentning af stort elektronik skal bestilles særskilt af den affaldsansvarlige på Nem Affaldsservice under “Bestilling”.

 

kk.dk: Sortering af elektronik

Farligt affald

 • Maling, opløsningsmidler og kemikalier
 • Elsparepærer og LED-lyskilder
 • Batterier

 

  SKAL afleveres på apoteket:

 • Medicinrester
 • Kanyler
 • Kviksølvtermometre

 

kk.dk: Sortering af farligt affald

Storskrald

 • Indbo f.eks. møbler, reoler og gulvtæpper
 • Vinduesglas, spejle etc. skal være pakket ind, så skraldemanden ikke skærer sig
 • PVC
 • Byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde
 • Cykler skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af renovatøren”

 

 • Byggematerialer som mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus, mm. må ikke komme i storskrald, men skal afleveres på genbrugspladsen
 • ​Tallerkener, stentøj, køkkengrej, tøj etc. er heller ikke storskrald, og skal i dagrenovationen eller kan afleveres på genbrugspladsens byttecenter

 

kk.dk: Sortering af storskrald

GLAS

 • Alle typer glas og flasker – både farvet og klart glas
 • Hele flasker og husholdnings- og drikkeglas samt glasskår heraf
 • Der må gerne være låg på glassene

 

 • Krystalglas skal afleveres på en genbrugsplads, fordi de indeholder bly og derfor ikke må omsmeltes og genanvendes med almindeligt glas

 

kk.dk: Sortering af glas

 

OBS! Hvis glascontainerne i gården er flydte bedes I venligst at gå til glascontaineren på hjørnet af Ryesgade og Trepkasgade.

Online Affalds ABC

Hvis du er i tvivl om i hvilke skraldecontainer fx dine brugte printerpatroner, din visne potteplante, brugte kattegrus eller din pizzabakke skal placeres, så find svaret i Københavns Kommunes AffaldsABC

Sortér dit skrald!

Københavns Kommune har ret strikse regler for, hvornår kommunens renovationsmedarbejdere IKKE MÅ tømme vores affaldscontainere. Det er fx når medbeboere læsser papkasser og skrald ovenpå en affaldscontainer.
Fotos herunder er aktuelle eksempler på aflæsning af affald, som kommunens renovationsmedarbejdere lader stå…
Og ikke nok med, at affaldscontainer ikke bliver tømt… Københavns Kommune udskriver bøder til de ejendomme/ boligforeninger, som er tilknyttet det lokale skraldeskur, fordi renovationsmedarbejdere ikke kan komme til at udføre deres arbejde…
Det er (i princippet) IKKE Gårdlauget Købkes Gårds problem, at nogle af os beboere ikke overholder kommunens affaldsregulativer.
Bøder sendes til og betales af din ejendom!!! Ikke af Gårdlauget Købkes Gård.
Alligevel betyder det ærgeligt ekstraarbejde og omkostninger for gårdlauget, eftersom gårdmanden skal bruge tid på at sortere affald og køre det væk.

Almindelige grunde til, at vores containere/ skralderum ikke bliver tømt:

 • Plastikposer er smidt i papcontainer
 • Papkasser er ikke foldet sammen/ skåret i mindre stykker
 • Container er overfyldt. Låget skal kunne lukkes!
 • Skrald er stillet ved siden af affaldscontainere. Fjernes ikke af renovatørene
 • Der ligger skrald oven på containernes låg
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download PDF [80.16 KB]

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere info

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker OK herunder, betragtes dette som din accept

Luk